LINE-UP

Drivetrain Related

Clutch Release Cylinder

แม่ปั๊มคลัทช์ล่าง เป็นส่วนประกอบที่เปลี่ยนแรงกดไฮดรอลิกผ่านทางแม่ปั๊มคลัทช์ ไปเป็นแรงกลเพื่อควบคุมก้ามปูคลัทช์ แรงจากแม่ปั๊มคลัทช์ล่างเป็นตัวจับและปล่อยแรงเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการเปลี่ยนเกียร์

คุณลักษณะ

  • ปั๊มไฮดรอลิกที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแม่นยำภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของการผลิตชิ้นส่วนตามมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์
  • ผิวของกระบอกชุบอลูมิเนียม และชุบโลหะแข็ง ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานอย่างราบเรียบของลูกสูบ และทนต่อการสึกหรอ
  • ทนความร้อน และมีการยืดอายุการใช้งานของซีลยางเอธิลโปรไฟลีน (EPDM) เพื่อป้องกันการรั่วไหล
  • ออกแบบให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเหยียบเบรกและคลัทช์ของผู้ขับขี่

Aisin’s original equipment technology and know how is applied to design and engineer hydraulics.  Each part is manufactured vehicle specific, ensuring product quality and reliability.

Features

  • Precision honing of hydraulic cylinders monitored under OE quality control standards.
  • Anodizing and “Kanigen” plating of cylinder bodies strengthens surface, ensuring smooth operation of piston, and resists corrosion.
  • Heat resistant and extended life Ethylene Propylene Rubber (EPDM) seals prevent leakage.
  • Quick response design reacts to driver’s clutch and brake pedal input.