LINE-UP

Brake Related (ADVICS)

Premium Brake Pad

ผ้าเบรกพรีเมี่ยมคุณภาพมาตรฐาน OEM (สินค้าจากโรงงานประกอบรถยนต์) ถูกค้นคว้าและออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้งานอย่างมากที่สุด ทั้งในเรื่องของ ความนุ่มนวลในการเบรกแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูง, อายุการใช้งานที่ยาวนาน, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเสียงดังขณะเบรก, ไม่กินจานเบรก ซึ่งมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ต่างได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

  • สินค้ามาตรฐานเดียวกับที่ส่งให้โรงงานประกอบรถยนต์
  • วัสดุที่ใช้เป็น Non-Asbestos (สารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นสารก่อมะเร็ง) และใช้ส่วนผสมที่เป็น Organic ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยเหล็ก (Steel Fiber)
  • สามารถทนความร้อนได้ 0-300 องศาเซลเซียส


Premium Brake Pads with OEM (Original Equipment Manufacturer) standard are high quality products with good balance in every characteristic such as smooth brake feeling while maintaining good performance (consistent braking) with no noise or judder, no dust and little rotor wear. All of these standard features of our products are accepted by the top car manufacturers in the world.